Skip to main content

יצירה של פרה תלת מימדי מבקבוקון ונייר עיתון

סרטון הדרכה שלב אחר שלב ליצירה של פרה

סדנה מצולמת המדגימה איך לעטוף את הבקבוקון פלסטיק, למלא אותו בנייר עיתון ולחבר את חלקי הגוף עד ליצירה של פסל של פרה.