Skip to main content

יצירה של פרפר - אוריגמי ממפיות נייר

הכנת פרפר - אוריגמי

סרטון הדרכה להכנת יצירה של פרפר מנייר.
יצירה לאביב אותה ניתן להכין גם ממפיות.