Skip to main content

יצירה של ציפורים מנייר

יצירות פשוטות מנייר - ציפורים
סדנה מצולמת להכנת יצירה של ציפורים בתנועה מנייר
רעיון לפעילות יצירה בשילוב התבוננות בציפורים