Skip to main content

יצירות פשוטות של דחליל

 לכבוד גינת הירק בחורף🥕🥬🥦 יצירה עם ילדים  לקראת ט״ו בשבט

 שלושה רעיונות ליצירה של דחלילים

  1. יצירה של דחליל מנייר
  2. יצירה של דחליל מצלחת נייר
  3. יצירה של דחליל מגלילי נייר טואלט

להורדת קובץ להדפסת משחק דחליל מסתובב