Skip to main content

מגוונים את ארוחת הערב- ביצה בפלפל

רעיון נחמד לגיוון ארוחת הערב

סרטון המדגים איך להכין חביתת עין בפלפל, משרד הבריאות ממליץ לאכול ביצה שאיננה נוזלית.
עין הפוכה בפלפל , זה גם מצליח ?