Skip to main content

מספרים בתחפושת :איך לצייר כלב ים מהספרה 6 וצב מהספרה 3 ?

מספרים בתחפושת : סרטון מתוך חוברת היצירה של סיגידי, בו סיגל דינר גור מדגימה איך מציירים בעזרת צורה ידועה של הספרה 6 כלב ים ובעזרת הספרה 3 צב.