Skip to main content

משחקי גיבוש -נקודה אחת

משחק חברה מגבש: נקודה אחת

 

סרטון של תנועת הערבות המדגים איך לשחק משחק העוזר לחבר בין הילדים.
אלטרנטיבה מקרבת המעבירה מסר של שיתוף ועזרה בין החברים, ללא תחרותיות.

 

עומדים במעגל, מושיטים את האצבע קדימה בעיניים עצומות, כשהמטרה להפגש עם האצבעות של כולם באותה נקודה.