Skip to main content

ניקי הכבשה מבצק סוכר - הדרכה שלב אחר שלב

יצירה של ניקי הכבשה  מבצק סוכר

סרטון הדרכה של אנושקה, בו מוצגים השלבים להכנת ניקי הכבשה מבצק סוכר.