עושים אמבטיה תוך בשילוב פעילות מגע

חווית תחושה של מרקמים שונים בזמן האמבטיה