Skip to main content

פרחים ללימוד לוח הכפל

יצירת חשבון לאביב
סרטון הדרכה להכנת משחק לימודי לתרגול כפל

איזו כפולה הכי קשה לזכור?
שתפו מה עזר לכם לתרגל את לוח הכפל בקבוצה רעיונות לפעילויות עם ילדים