ציור עם ניילון פצפצים

היא לקחה נילון פצפצים וציירה את העלים והפריחה של העץ