Skip to main content

קוצן זהוב- ללמוד על חיה באמצעות שיר

מתוך האלבום הזאולוגי "אגדה חיה" פרויקט של מוזיאון הטבע ושחר אבן צור

קוצן זהוב -מכרסם מדברי ממשפחת העכבריים.