Skip to main content

קישוטים לסוכה מרצועות נייר

רעיונות של קישוטים לסוכה מרצועות נייר
פתחנו שולחן עם רצועות נייר ושדכן 

המשימה היתה להמציא צורה שאפשר להכין מרצועות נייר ושדכן

בסרטון אני מדגימה איך להכין שש צורות של קישוטים עשו זאת בעצמכם לסוכה
יצירה של פרפר מרצועות נייר
יצירה של רימון מרצועות נייר
יצירה של קישוט מורכב מלבבות מרצועות נייר
יצירה של ילדה מרצועות נייר
יצירה של שפרירית מרצועות נייר
יצירה של פרח מרצועות נייר

מוזמנים להצטרף לקבוצה בפייסבוק רעיונות לפעיחויות עם ילדים
ולפרסם תמונות מהרעיונות שאתם יצרתם , אשמח ממש לשמוע איך היתה החויה שלכם להכין קישוטים לסוכה

חג שמח!

מיכל שמעון זיסר