Skip to main content

שמש מצלחות נייר, מנקי מקטרת, חרוזים ונייר צבעוני

יצירה לקיץ

קרני השמש לא תמיד מחממות
לפעמים הן עשויות מחרוזים ומנקי מקטרות

יצירה של שמש מצלחת נייר העוזרת לפתח מוטוריקה עדינה