תופסת אטבי כביסה

גרסה מעניינת למשחק תופסת, המטרה לאסוף כמה שיותר אטבי כביסה מהמשתתפים האחרים

סיווג חפשי