Skip to main content

איך להכין חול צבעוני ממלח ?

יצירה של בקבוקי חול צבעוני ממלח
סרטון המדגים איך להכין מלח צבעוני בעזרת גירים צבעוניים.
ממלאים את המלח הצבעוני בבקבוק , שכבה אחרי שכבה וזה יוצא ממש כמו בקבוקי חול צבעוני.