Skip to main content

איך להכין מכשפה מכפית ?

יצירה של מכשפה עם כפית

סרטון המציג הדרכה להכנת יצירה של בובת מכשפה על גבי כפית חד פעמית.

פעילות נהדרת לשילוב עם הקראת הספר חמש מכשפות הלכו לטייל.