Skip to main content

איך להכין נר מתפוז ?

יצירה של נר מפרי הדר - תפוז

סרטון המלמד איך להכין נר בעזרת תפוז ושמן זית.

לניסוי מדע ביתי זה נדרשת השגחת מבוגר.