Skip to main content

איך להכין פרחים מסלסולי נייר ?

יצירה של פרחים מסילסולי נייר - קווילינג

סרטון המדגים טכניקה מקסימה להכנת פרחים מנייר מגולגל.