Skip to main content

איך להכין צמיד מסול ?

סרטון המדגים אפשרות להכנת צמיד מסול בהתאמה אישית, עם סרט לקישוט ומדבקות.

מתאים לסימון השתייכות לקבוצה במשחקים חברתיים ובפעילויות בקבוצה.