Skip to main content

איך לפסל את כיפה אדומה מפימו ?

יצירה של בובות מיניאטורה של כיפה אדומה

הדרכה בסרטון המציגה את השלבים להכנת בובה מיניאטורית של כיפה אדומה.

אפשר להכין לצורך המחזה משותפת עם הילדים בעת הקראת הסיפור "כיפה אדומה".

ניתן להחליף את הפימו בחומרים כגון חימר קל או פלסטלינה.