Skip to main content

איך מתנדנדים לבד ?

איך ללמוד להתנדנד לבד?

סרטון בו מציגה יערה חכם בשן ב-8 שלבים איך ללמוד להתנדנד לבד. הסרטון כולל הסבר על התרומה של ההתנדנדות להתפתחות הילד.