Skip to main content

איפה שמו לי סבון נוזלי

לשים סבון נוזלי על הגוף באמבטיה כשהילדים בעיניים עצומות הם צריכים להתרכז בתחושה ולהראות עם היד את המקום בו שמנו את הסבון הנוזלי.