Skip to main content

איפור פנים - אישה זקנה

סרטון המדגים איפור אישה זקנה.

הצעות:

  • איפור פנים לקראת תחפושת בפורים.
  • איפור לקראת מסיבת תחפושות.
  • פינת איפור פנים במסיבת יום הולדת. מומלץ לחלק מספרים לארגון המתנה בתור.