בובה מבלוני צורות

יצירה של בובה מבלוני צורות
סרטון הדרכה המציג את השלבים להכנת בובה מבלוני צורות.