Skip to main content

דברו עם תינוקכם- שיטת הרגעה נפלאה ומפתחת

לא אחת כשתינוקכם בוכה הוא מבקש את תשומת ליבכם. ידוע שפניו של ההורה הם משחק ההתפתחות הטוב והידידותי ביותר לתינוק. פעמים רבות עצם הדיבור עם התינוק יגרום לו להפסיק לבכות. התקרבו אל פני תינוקכם קרוב מאוד כך שכשירים את ידו יוכל לגעת בפניכם וצרו איתו קשר עין. דברו אליו בהברות גדולות ופתוחות : בה, בה, בה, או: בו, או בה (כמו מממה), אם התינוק עדין בוכה שנו את הטונציה דברו מס. מילים בקול רם ואז הנמיכו את קולכם ואפילו תשירו שיר. שינוי עוצמת הקול תמשוך את תשומת הלב ע"פ רוב תפסיק את הבכי ודבור ממרחק קצר יפתח אצל תינוקכם קשר עין ותגרה אצלו את הרצון "לענות" לכם.

 

האינטראקציה עם אנשים חשובה להתפתחות המוח של תינוקכם, לכן אל תרגישו טיפשיים, דברו איתו, הסבירו לו, צרו שיחה ערה לאו דוקא ב"תינוקית" ובכך תתרמו גם להתפתחות השפה שלו.
 

מתוך הספר :למה תינוקות בוכים , מדריך להורים (נ)בוכים - אירית שקד וסיון אופירי