Skip to main content

הבעת רגשות - יצירה עם חנוך פיבן

יצירה בחפצים עם חנוך פיבן - פה
 

סרטון מתוך התוכנית "סדנה עם חנוך פיבן" של הטלוויזיה החינוכית בו חנוך פיבן מדגים הבעת רגשות דרך ציור בחפצים. ההבעה מתמקדת הפעם בפה.