Skip to main content

הדרכת בצק סוכר - איך להכין פטריות ?

פטריות מבצק סוכר

סרטון בו מדגימה אנושקה את השלבים להכנת פטריות מבצק סוכר.