Skip to main content

הכנת אהיל פרח מבקבוקי פלסטיק

קישוטים לסוכה

סרטון בו מדגימה מירי ישראלי הכנת קישוט ממיחזור תחתיות של בקבוקי פלסטיק שקופים, יש להשגיח על הילדים ולעזור בחלקים המצריכים השתתפות מבוגר.

חומרים:

7 תחתיות בקבוקי פלסטיק

צבעי חלון

צבע זכוכית

צבע תלת מימד - טוליפ

טבעת

מנקב חורים

סכין יפני

מכחול

מספרים

חוט דייג