Skip to main content

הכנת אשכול פרחים מחרצית

סרטון בו ניתן לראות כיצד להכין אשכול חרציות

כאשר מטיילים בשדה בעונת האביב, ניתן לקטוף מכמה מקומות פרחי חרצית , לא את כל הזר במקום אחד.

שזירת פרחי בר לאשכול אחד, לקראת אירוע חגיגי , מתאים לקישוט השולחן.