Skip to main content

הכנת בובת חתולה מנייר על מקל

סרטון בו מודגם איך להכין בובה של חתולה מנייר צבעוני על מקל ארטיק חומרים הדרושים: בריסטול צבעוני, מקל ארטיק ,דבק ,מספרים,עיניים זזות מתאים לפעילות המחזה של הספר "קישתא" מאת חנה גולדברג