Skip to main content

הכנת זקן לבן לתחפושת של אליהו הנביא

יצירה לפסח

סרטון בו מדגימה סיגל דינר גור  כיצד ניתן להכין זקן לבן כמו של אליהו הנביא.

ההרחבות:

חומרים:

  • צלחת נייר
  • מחורר
  • דבק
  • צמר גפן
  • גומי
  • מספרים
  • טוש שחור