Skip to main content

הכנת כובע מכשפה

הכנת כובע מכשפה
סרטון הדרכה המלמד איך להכין כובע של מכשפה.
יצירה של אביזרים לתחפושת מכשפה בפורים או כפעילות המחזה לספר "חמש מכשפות הלכו לטייל" מאת נורית חכם.