הכנת משחק למכת ערוב

יצירה של משחק למכת ערוב
מחביאים יצוג של מכת ערוב, תערובת חיות טורפות ומזיקות .
לאחר שהילדים מצאו את האבן עם היצוג של המכה המשימה היא לשחק הנחש בא.
עומדים בשורה או חצי מעגל, תלוי בכמות הילדים, המשתתף עם החבל מעביר אותו צמוד לקרקע מתחת לרגלי הילדים. כשהוא מעביר את החבל הוא מכריז בקול ש"הנחש בא" והילדים העומדים מולו צריכים לקפוץ, כך שרגליהם לא יגעו בנחש.