Skip to main content

הכנת משחק קליעה מבלוני צורות

חומרים:

  • 2 בלוני צורות
  • לפחות בלון אחד עגול

 

אופן ההכנה:

  • מנפחים 2  בלוני צורות ארוכים, לא עד הסוף - יש להשאיר צ'ופצ'יק בקצה . קושרים בלון 1 כטבעת  גדולה, (סגירת הבלון לקצה הבלון).
  • את הטבעת הגדולה מחברים לבלון הצורות השני כשהוא מנופח ללא צורה.
  • מתקבלת לולאה עם ידית עשוייה מבלוני צורות, אליה ניתן לנסות ולקלוע בלונים עגולים קטנים.
  • המשחק מצריך לפחות שני משתתפים, אחד מחזיק את הלולאה בעזרת הידית והשני מנסה לקלוע בלונים רגילים לתוך הלולאה.

המרחק וגודל הבלונים יקבעו לפי גיל ויכולת הילדים המשתתפים.