Skip to main content

הכנת פנסים דקורטיביים מקופסאות של אוכל סיני

יצירה לל"ג בעומר

סרטון המדגים שימוש חוזר מקופסאת אוכל סיני והכנה של תאורה לילית

חומרים:

  • פטיש
  • כלי לחירור
  • צבע אקרילי
  • מכחול או מברשת
  • עיתון
  • קופסאת אוכל סיני שטופה ויבשה

    אמנות שימושית ממכלי אוכל סיני מתאים כתאורת שטח למשל בעת קמפינג או לצד מדורה בל"ג בעומר