Skip to main content

הכנת תחפושת ביתית של חתולה

סרטון בו מדגימה סיגל דינר גור איך להכין תחפושת  חתול לפורים ללא ידע בתפירה

החומרים הדרושים:

  • בד לבד לבן וורוד
  • סרט בד
  • מנקה מקטרות
  • דבק לבד
  • מספרים