Skip to main content

הליכת מלאכים

הליכת מלאכים היא פעילות שהגיעה מתחום הטיפול בהילינג ומבוססת על ההנחה שלכל אחד מגיע לקבל אהבה ואהבה מרפאת ומעלה בטחון עצמי , דימוי עצמי ,והיא הפתרון להתמכרויות ,הפרעות אכילה סמים ואלכוהול.

 

אופן הפעילות :

הקבוצה מסתדרת בשתי שורות במרחק של גוף  ויוצרת שביל.

בתחילת השביל עומד האדם/ילד/נער שעיניו עצומות

האדם בתחילת השביל מוביל את הילד אל השביל ומדריך אותו מה קורה בשביל ומברך אותו.

האדם צועד בשביל שעיניו עצומות והשביל מוביל אותו מחבק אותו עוטף אותו בשמיכה חיה של מגע של אהבה .

הפעילות מסתיימת אחרי שכל משתתף עובר בשביל .

 

הפעילות מתאימה לילדים מגיל  4-80 ויכולה להיות מונחית על ידי מורה או מנחה חיצוני.