הפקת צלילים מקערות טיבטיות בגדלים שונים

להשתמש בקערה טיבטית במקום פעמון על מנת לקבל את תשומת לב הילדים בזמן הפעלה קבוצתית. באמצעות הקערות הטיבטיות הקטנות יותר המיועדות לילדים.

ניתן לשחק במשחק התאמה של הקשבה לצלילי הקערה וזיהוי מאיזו קערה הופק הצליל.