Skip to main content

הרפיית אברי הגוף לפני השינה

הרפיה , נחמד לפני השינה או באמצע היום.

שמים מוסיקה נעימה ושקטה ומדברים לאט ובקול שקט ועדין. מפנים את תשומת לב הילדים לכל איבר ואיבר בגוף בנפרד ומבקשים לכווץ אותו ולאחר מכן להרפות , ולהשאיר אותו במצב הרפייה. רצוי להתחיל מלמעלה למטה כך גם לא נשכח את החלקים השונים בגוף. למשל, נאמר לילה טוב לעיניים נפתח אותן לרווחה ונסגור.  נעצום אותן חזק וכעת נעצום אותן בעדינות , כעת הן רפויות. בפעמים הראשונות שעושים זאת ניתן ללמוד להבחין בין איבר מתוח לרפוי. למשל, להציע להרגיש את העיניים סגורות באופן מכווץ ורפוי עם הידיים על העפעפיים.

חווית ההרפיה מציידת את הילדים בכלי נוסף וחשוב המלמד שליטה עצמית, על מצב הרוח. בצורה זו אנו לומדים מגיל צעיר כי יש לנו את הבחירה  לשנות את מצב רוחנו, להתמקד במה שנבחר או לעשות כלום.