Skip to main content

זיהוי כלי הנגינה המושמעים בשירים

הקשבה  למנגינות ושירים  המופקים כלי נגינה מגוונים. חליל, כינורות, פסנתר, גיטרה, דרבוקות וכו' בהתאם להיצע הדיסקים הקיים בבית. למשל, ניתן להקשיב בזמן נסיעה ברכב ולשאול אילו כלי נגינה הילדים מזהים.

גם כאשר הם תינוקות ניתן להפנות את תשומת ליבם לצליל המיוחד לכל כלי.