Skip to main content

חידה - של גזירת נייר לצורה מסויימת

התשובה בסרטון הזה

לחידות מהסוג הזה כדאי להעניק את הזמן הדרוש לפתור אותן בהתאם לכל ילד, לא מומלץ להפוך את זה למשהו תחרותי.

הפיכה של החידות לתחרות בין אחים או קבוצות ילדים הרבה פעמים מחטיאה את המטרה של התבוננות בבעיות ופתרונן כחוויה  נעימה. חשוב להציג את האתגר בדרך הכי שלווה, מעוררת ומסקרנת. המטרה לפתור את החידה , ההתמודדות היא מול עצמך לא מול אף אחד אחר. ההתמקדות של ההורים היא בתהליך המחשבתי ועידוד על המאמץ.