Skip to main content

טיפים להרדמת תינוק

חשוב להשכיב את התינוק/פעוט לישון בחלון זמן השינה, כלומר: לא עייף מדי וגם לא-עדיין לא עייף.

את חלון זמן השינה לומדים על פי שעות קבועות וסימני עייפות, בהתאם לילד.

בניית סדר יום קבוע ושגרה צפוייה מראש מאוד מקלה על התינוק בהרדמות. וגם על ההורה-בצפיית שעת העייפות מראש.

שינה טובה!

נעמה סבג-שמש

בעלת רשת עידן ההורות