Skip to main content

יצירה לאביב- איך להכין זחל חביב ?

איך להכין זחל חביב לאביב?
הוא לקח, נייר צבעוני,חוט ונייר דבק והפך אותם לזחל חביב.