Skip to main content

יצירה ללג בעומר - מדורה על דיסק

יצירה של מדורה על דיסק לל"ג בעומר
 

סרטון הדרכה של סבאסבתא להכנת יצירה של מדורה מדיסק, פלסטלינה, ענפים, ונייר קרפ.

אפשר להוסיף נייר אלומניום מגולגל ככדורים ליצוג של תפוחי אדמה במדורה.