Skip to main content

יצירה ממוחזרת - איך להכין זחל מקרטון ביצים?

יצירה של זחל

סרטון בו מדגימים איך מכינים  זחל בעזרת החומרים הבאים: קרטון ביצים,מנקי מקטרת, מספרים, צבעים ומכחול, עיניים זזות ודבק.

מתאים כפעילות יצירה לאחר הקראת הספר "הזחל הרעב" מאת אריק קרל.