Skip to main content

יצירה ממוחזרת - תחתית לסיר מפקקי שעם

יצירה ממוחזרת מפקקי שעם - תחתית לסירים
סרטון הדרכה המלמד איך להכין מפקקי שעם תחתית לסיר.

רעיון להכנת מתנה בעצמנו לכבוד החג.