Skip to main content

יצירה עם צמר גפן צבעוני על בריסטול

חומרים:

  • דבק פלסטי
  • מכחול
  • צמר גפן צבעוני
  • בריסטול או נייר רצוי קשיח

אופן ההכנה:

מכינים צורות עם הצמר גפן בהתאם לעבודה אותה נרצה ליצור ומשתמשים בדבק לצורך ההדבקה על הבריסטול.

אפשר לפרק את צמר הגפן לשכבה דקה ביותר ולהדביק בהתאם לציור למשל,כעננים או כשמיים.

אפשר להכין כדורים קטנים עם צמר הגפן ולהדביק בהתאם לציור למשל ,כפרחים .

אפשר להכין נחשים מהצמר גפן ולהדביק בהתאם לציור.

הרחבות:

  • עם הגיל ופיתוח המיומנות  ניתן לבצע עבודות מורכבות יותר ויותר תוך שימוש בגמישות החומר וביכולת שלו להשתנות. שילוב הצבעים כחלק מעבודת פסיפס המורכבת מצמר גפן צבעוני בלבד .
  • הדבקת צמר גפן משולבת בטכניקות נוספות כמו ציור. למשל ציור של גמד, והדבקת הזקן שלו עם צמר גפן, ציור של טרול והדבקת השיער שלו עם צמר גפן.
  • ניתן להכין עבודות לאחר ביקור בשדה כותנה המשלבות את הטכניקות המוצגות בכתבה.

    מאת: מיכל שמעון זיסר