Skip to main content

כיבוד בריא למסיבות - אנשי התפוז

הצעת הגשה לכיבוד בריא


סרטון הדגמה לקילוף תפוז משמח במיוחד.

טוב אני מודה, לקח לי יותר מפעם אחת לצפות בהדגמה עד שהצלחתי להבין את הקטע של הקילוף , שווה ביותר את המאמץ.

אפשר להוסיף לארוחת עשר מפתיעה או למשלוח מנות בריא בפורים.