Skip to main content

כיבוד בריא למסיבות - ורדים מתותים

כיבוד בריא למסיבות ט"ו בשבט

סרטון המלמד איך מכינים פרחי ורדים מתותים. מיד אחרי ההדגמה של התותים מלמדים לחתוך פאזל מתפוז, הילדים יכולים לנסות למצוא אילו שני חצאים שייכים זה לזה ולאכול.
יצירה נהדרת לכבוד ט"ו בשבט ולמשקענים באמת אפשר להוסיף ככיבוד בריא למסיבות.